Film podsumowujący cykl warsztatów dla self-adwokatów w ramach projektu „Nie jesteś sam”.

Projekt „Nie jesteś sam” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.  Czas trwania 1.11.2021-30.10.2022. Kwota dofinansowania 30 000 euro.

Zmień rozmiar czczionki