FUNDUSZE NORWESKIE

Projekt "Nie jesteś sam" realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Czas trwania 1.11.2021-30.10.2022. Kwota dofinansowania – 30 000 euro.

W dniu 21.10.2022 r. w sali konferencyjnej Wodzisławskiego Dworca Kolejowego odbyło się seminarium edukacyjne pt: „Uświadamianie procentuje – porozmawiajmy o spektrum…”

W dniu 21.10.2022 r. w sali konferencyjnej Wodzisławskiego Dworca Kolejowego odbyło się seminarium edukacyjne pt: „Uświadamianie procentuje – porozmawiajmy o spektrum…”, które było również podsumowaniem projektu Nie jesteś sam, finansowanego z programu Aktywni Obywatele przez Lichtenstein, Islandię i Norwegię z funduszy EOG. Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za przygotowanie pełnych wiedzy merytorycznej oraz pasji wystąpień, które napewno poszerzyły i pogłebiły wiedzę zgromadzonych gości – pedagogów, terapeutów oraz rodziców –  na temat spektrum. Mamy nadzieję, że uświadamianie, którego dziś byliśmy świadkami naprawdę zaprocentuje! Bo Autyzm to jedna definicja ale tysiące osobowości!

Stowarzyszenie Przy dziupli w audycji dla Radia Katowice z dnia 24.10.2022

Stowarzyszenie Przy Dziupli podsumowuje projekt „Nie jesteś sam” – Radio 90

W ramach projektu „Nie jesteś sam”, jaki był realizowany w Wodzisławiu przez Stowarzyszenie Przy Dziupli, a finansowany z funduszy norweskich przeprowadzono m.in. trening umiejętności i funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Ale nie tylko…

Pełny artykuł na stronie Radia 90, już pod linkiem/przyciskiem poniżej!  Zapraszamy!

W dniach 21.05-23.05.2022 miałyśmy okazję wziąć udział w konferencji pt. Autyzm. Ewolucja.

Gościem specjalnym był Tony Attwood. Ogrom wiedzy, doświadczenia i pozytywnej energii. W Warszawie byłyśmy dzięki realizacji projektu Nie jesteś sam – realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Stowarzyszenie przy Dziupli: Kim są, dla kogo działają, co robią? – Radio 90

Działają od 2014 roku i skupiają się na pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

To nie tylko niepełnosprawni, ale też osoby mające kłopoty z dostosowaniem się do życia w społeczeństwie, w swoim najbliższym otoczeniu i środowisku.

Pełny artykuł na stronie Radia 90, już pod linkiem/przyciskiem poniżej!  Zapraszamy!

Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY 

wszystkim, którzy gościli dziś na pierwszym spotkaniu sieciującym w ramach projektu Nie jesteś sam finansowanego z programu Aktywni Obywatele przez Islandię Lichtenstein i Norwegię z funduszy EOG. Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Ośrodków Wsparcia oraz organizacji pozarządowych zawiązanych z terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych uczestniczyli w seminarium szkoleniowym pt.: Niepełnosprawny aktywny. Było to spotkanie obfitujące w wiedzę; dzielenie się dobrymi praktykami, tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie współpracy i wspólnych kierunków działań. Mamy nadzieję na jeszcze nie jedno spotkanie. Dziękuję Centrum Dzwoni z Bytomia pani Emilia Burnat oraz POW Połomia – Wojciech Niemiec za prowadzenie.

Film podsumowujący cykl warsztatów dla self-adwokatów w ramach projektu „Nie jesteś sam”.

Niepełnosprawni mogą być samodzielni i samowystarczalni

– Chcemy osoby niepełnosprawne wspomagać a nie wyręczać, chcemy wydobywać ich potencjał,
a nie skupiać się na ich brakach – mówią organizatorzy projektu „Nie jesteś sam”, realizowanego
w Wodzisławiu Śląskim przez Stowarzyszenie Przy Dziupli.

 

Niepełnosprawność nie definiuje człowieka

Specjaliści ze Stowarzyszenia Przy Dziupli podkreślają – ich zdaniem – najważniejszą rzecz:
niepełnosprawni lubią być samodzielni i czuć, że mogą być samowystarczalni.

 

Projekt „Nie jesteś sam”. Jak to działa?

Jednym z modułów projektu jest cyklicznie prowadzony trening umiejętności funkcjonowania w
przestrzeni publicznej i społecznej. Biorą w nim udział osoby z zespołem Aspergera i autyzmem
oraz osoby o szczególnych potrzebach.
Uczestnicy projektu zostali podzieleni na cztery grupy. Dwie dedykowane nastolatkom, a dwie
dla dzieci młodszych.
– Najlepszą formą nauki i terapii jest doświadczanie w naturalnych codziennych warunkach
różnych sytuacji i zdarzeń. W ten sposób trenowane reakcje szybciej są przyswajalne i
opanowywane. Nauczanie przez doświadczanie jest najlepszą formą kształtowania pożądanych
nawyków, zachowań i umiejętności – zwraca uwagę Anna Mucha, koordynatorka projektu i
członek zarządu Stowarzyszenia Przy Dziupli.
W grupie starszej zajęcia odbywają się w blokach tematycznych: trening kulinarny, ruchowy,
mentalno-poznawczy. W grupie młodszej zajęcia prowadzone są w oparciu o schemat gdzie
zajęcia właściwe realizowane są w oparciu o kąciki tematyczne, między innymi artystyczny,
matematyczny, logopedyczny, terapii ręki, ruchowy i inne.
Na zajęciach nie jest najważniejsza dydaktyka. To raczej narzędzie do osiągania celu, jakim jest
przygotowanie uczestnika do pełnienia roli ucznia oraz równoczesnego oswajania się ze swoimi
emocjami, uczuciami, potrzebami oraz sposobami ich wyrażania.

 

Młodzież przygotowuje się do self adwokatury.

Oprócz cotygodniowych zajęć organizatorzy projektu „Nie jesteś sam” realizują również
spotkania warsztatowe dla self adwokatów. Spotkania przeznaczone są dla starszej młodzieży.
Odbyły się trzy spotkania warsztatowe.
Co to takiego self adwokatura? Osoby o szczególnych potrzebach na spotkaniach warsztatowych
uczą się, poznają techniki autoprezentacji, swobodnej wypowiedzi, aby móc reprezentować swoje
potrzeby, emocje, marzenia, pragnienia. Mają okazję sprawdzać się w różnych rolach społecznych
oraz wywierać wpływ na środowisko lokalne, społeczność rówieśniczą i opinię publiczną.
Uczestnicy warsztatów nauczyli się jak radzić sobie z przeszkodami jakie stawia przed nimi
życie, jak występować we własnym imieniu i być dobrym rzecznikiem własnych spraw.
Pokazaliśmy jak powinni sprawować większą kontrolę nad własnym życiem i komunikować się
ze społeczeństwem efektywnie. Dzięki treningom nauczyli się skutecznie zadawać pytania oraz
użytecznie słuchać. Trudnym zadaniem okazało się także ocenianie samego siebie, ale dzięki
takim ćwiczeniom młodzież dostrzegła sposoby reprezentowania własnych potrzeb i poglądów.
Poprzez trenowanie wystąpień publicznych nauczyli się jak przygotowywać się do trudnych
rozmów, jak wybrać tematy, jak nimi kierować. Ważne były także zajęcia rozwijające świadomość własnego ciała oraz utrzymanie takiej postawy podczas wystąpień publicznych, aby zachęcała do słuchania.

Nie zabrakło także rozmów na temat jak powinno się wyglądać czy ubrać adekwatnie do sytuacji.
Dzięki warsztatom uczestnicy poznali konkretne techniki radzenia sobie ze stresem, nauczyli
się jak podejmować decyzję i przede wszystkim że można pozwolić sobie na popełnianie błędów.
Cały cykl zajęć wymagał od naszych podopiecznych zaangażowania, uwagi, determinacji,
cierpliwości i wytrwałości, ale przyniósł ogrom satysfakcji i zadowolenia. Zajęcia prowadzone
były przez ludzi z pasją reprezentujących różne zawody m.in byli to: dziennikarz, adwokat, trener personalny teatrolog.

Głównym celem projektu „Nie jesteś sam” jest destygmatyzacja i przygotowanie osób z
autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami
do samodzielnego reprezentowania własnych interesów, potrzeb i problemów.

Projekt „Nie jesteś sam”. Jak to działa?

„Jednym z modułów projektu jest cyklicznie prowadzony trening umiejętności funkcjonowania w przestrzeni publicznej i społecznej. Biorą w nim udział osoby z zespołem Aspergera i autyzmem oraz osoby o szczególnych potrzebach.”

Ten krótki opis jednego z modułów projektu jakim jest trening umiejętności społecznych został zredagowany w jednym z artykułów na stronie tuWodzisław.pl gdzie zapraszamy klikając tutaj lub w link poniżej.

Pełny artykuł – https://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,niepelnosprawni-moga-byc-samodzielni-i-samowystarczalni,wia5-3266-25212.html

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Ogromnym sukcesem cieszy się nasz punkt konsultacyjno-doradczy uruchomiony w siedzibie stowarzyszenia.

Zachęcamy do dalszego korzystania. Nasze dyżury:

 • Wtorek 16:00 – 18:30
 • Środa 16:00 – 18:30
 • pod numerem telefonu 725 539 145.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Głownym celem projektu „Nie jesteś sam” jest destygmatyzacja i przygotowanie osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami do samodzielnego reprezentowania własnych interesów, potrzeb i problemów.

Główne działania jakie zamierzamy zrealizować to:

 • warsztaty destygmatyzacjne
 • warsztaty dla self-adwokatów
 • treningi funkcjonowania w przestrzeni publicznej i społecznej
 • prowadzeenie punktu konsultacyjno-doradczego
 • zredagowanie folderu informacyjno-edukacyjnego
 • spotkania sieciujące dla podmiotów związanych z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne
 • seminarium edukacyjne
 • szkolenie dla pracodawców nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Ze względu na fakt, iż rektutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. Realizator projektu przyjmuje dokumenty przez cały okres jego realizacji. Ze względu na koniecznośc zrealizowania wskaźników przewidzanych wnioskiem o dofinansowanie rekrutacja zostaie podzielona na etapy zależne od rodzaju oferowanego wsparcia.

Informacja o rekrutacji uczestników:

 • warsztaty z zakresu usamodzielniania

I etap rekrutacji 1.11.2021-30.12.2021 potem w sposób ciągły

 • warsztaty self-adwokatów

I etap rekrutacji 1.12.2021-30.12.2021 potem w sposób ciągły

 • warsztaty destygmatyzacyjne

I etap rekrutacji 1.12.2021-30.12.2021 potem w sposób ciągły.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej oraz w siedzibie stowarzyszenia Przy Dziupli Wodzisław Śląskim ul. Czyżowicka 29 b w każda środę w godzinach 16.30-17.30.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Nie jesteś sam” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG czas trwania 1.11.2021-31.10.2022 r

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa świadczenia usług w ramach projektu pod nazwą „Nie jesteś sam” finansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG .
2. Głównym celem projektu „Nie jesteś sam” jest przygotowanie osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera osób z niepełnosprawnościami oraz o szczególnych potrzebach do samodzielnego reprezentowania własnych interesów, potrzeb i problemów swojej grupy,.
3. Okres realizacji Projektu: 1.11.2021 r. do 31.10.2022 r.
4. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby oraz przeprowadzoną diagnozę potrzeb wśród członków stowarzyszenie oraz lokalnej społeczności.
5. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszeniem Przy Dziupli z siedzibą w 44-300 Wodzisław Śl. ul. Czyżowicka 29 b
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
7.Kwestionariusz rekrutacyjny dotyczy punktów 1-3 ujętych w pragrafie 3 – dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami) składane w procesie rekrutacji przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie dostępne są w Biurze Projektu w siedzibie stowarzyszenia, a także na stronie internetowej: www.stowarzyszenie-przy-dziupli.pl.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:
1.Program- Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (zwany też Programem) – program
dotacyjny prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego
(lider konsorcjum), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji
Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu
zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli .
2. Projekt – projekt pod nazwą „Nie jesteś sam” zgodnie z § 1 ust. 1 .
3. Realizator – Stowarzyszenie Przy Dziupli z siedzibą ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski.
4. Biuro Projektu – siedziba Stowarzyszenia Przy Dziupli, ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski.
5. Uczestnik Projektu – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie (po spełnieniu wszystkich wymagań) i podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie.
6.Uczestnik projektu- podmiot/osoba objęta danym typem wsparciem.
7.Zespoł projektowy ZP – kadra odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu
8.Koordynator projektu – osoba powołana do nadzoru merytorycznego i zapewniewnia koordynacji zadań określonych w projekcie.
9.Strona projektu: https://stowarzyszenie-przy-dziupli.pl/fundusze-norweskie/

§ 3 Zakres udzielanego wsparcia

1. Niniejszy regulamin określa kryteria, zasady udziału w projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników Projektu.
2. Zakres wsparcia uczestników Projektu obejmuje udział w jednej lub kilku form świadczonych usług, zgodnie z regulaminem i ogłoszonym naborem
3. W ramach projektu można wziąć udział w działaniach:
1)warsztatach destygmatyzacjnych
2)warsztatach dla self-adwokatów,
3)treningach funkcjonowania w przestrzeni publicznej i społecznej,
4)realizowanych w punkcie konsultacyjno -doradczym,
5)spotkaniach sieciujących dla różnych podmiotów powiązanych z ON,
6)seminarium edukacyjnym dla Osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia oraz podmiotów powiązanych ze środowiskiem osób o szczególnych potrzebach
7)szkolenie dla pracodawców nt. zatrudniania
3. Niniejszy regulamin zawiera zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Nie jesteś sam”, zgodnie z załącznikami.

§ 4 Zasady udziału w projekcie

1. Uczestnikiem zadania 1-3 par.3 projektu może zostać osoba fizyczna, która: należy do jednej z następujących grup:
– osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z autyzmem w tym zespołem Aspergera, lub szczególnymi potrzebami
2. Uczestnikiem zadań 4-7 par 3 projektu może sostać kazda zainteresowana osoba.
3. Uczestnik w momencie przystąpienia do Projektu nie może być również uczestnikiem innego projektu współfinansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG o podobnym charakterze wsparcia,
4. Rekrutacja do zadania 1-3 par.3 Projektu prowadzona jest w przez cały okres realizacji Projektu, zależnie od realizowanych zadań
5. Rekrutacja uczestników odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym zasad równości płci oraz zasad niedyskryminacji.
6. W celu zapewnienia równego dostępu do Projektu osób niepełnosprawnych, dopuszcza się możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy w dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
7. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 5 Kryteria udziału i rekrutacji

1. Warunkiem udziału w projekcie jest przystąpienie do dwuetapowego procesu rekrutacji. Pierwszy etap rekrutacji wiąże się ze złożeniem dokumentacji o której mowa w punkcie 2. Drugi etap rekrutacji wiąże się z udziałem w spotkaniach o których mowa w punkcie 3.
2. Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
a. deklaracja udziału w projekcie,
b. formularz zgłoszeniowy,
c. oświadczenie dotyczące danych osobowych,
d. dokumentów potwierdzających przynależność do określonej grupy zgodnie z § 4 ust 1a:

  

Ilość punktów możliwa do uzyskania za spełnienie kryterium

Wymagane

(obligatoryjne) dokumenty wskazujące na przynależność do grupy docelowej:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie

3. Deklaracja udziału w projekcie

0 – 3 punkty

 

Dodatkowe (fakultatywne) dokumenty wskazujące na trudną sytuację życiową osoby:

Np.:

– zaświadczenie z OPS o korzystaniu z pomocy społecznej,

– zaświadczenie o korzystaniu z PO PŻ,
– zaświadczenie z PCPR,

– inne.

0 – 3 punkty

 

3. Drugim etapem procesu rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielami Projektu, podczas której oceniana jest przydatność form wsparcia oraz chęć rozwoju uczestnika według następujących kryteriów:
a. chęć rozwoju osobistego i aktywizacji społ., motywacja do zmian (0 – 3 punkty; opinia terapeuty lub psychologa lub pedagoga specjalnego lub pracownika socjalnego),
b. przydatność wsparcia w kontekście oceny problemu uczestnika (0 – 3 punkty; opinia terapeuty lub psychologa lub pedagoga specjalnego lub pracownika socjalnego).
4. Punkty przyznane w ramach poszczególnych kryteriów obydwu etapów procesu rekrutacji sumują się. W przypadku równej ilości zgłoszeń decydować będzie Zespół Projektowy.
5. Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w biurze Projektu oraz na stronie internetowej: www.stowarzyszenie-przy-dziupli.pl.
6. Zgłoszenia do udziału w Projekcie mogą być składane w biurze Projektu – Stowarzyszenie Przy Dziupli, ul. Czyżowicka 29b, 44-300, Wodzisław Śląski w godzinach od 8.00 do 15.00, za pośrednictwem pracowników lub elektronicznie na adres: stowarzyszenie.przydziupli@gmail.com. 7.Wymienione wyżej dokumenty są weryfikowane pod kątem formalnym przez pracowników Projektu. Kandydaci informowani są o ewentualnych brakach w dokumentach i terminie na ich uzupełnienie. Niezłożenie wymaganych dokumentów może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie.

8. Z każdym z uczestników spisana zostanie umowa uczestnictwa w projekcie w ramach zadania 1 paragraf 3 (w przypadku osoby małoletniej w jej imieniu umowę podpisuje rodzic lub opiekun prawny).
9. W przypadku większej ilości chętnych niż ilość miejsc w projekcie, powstaje lista rezerwowa
w podziale na określone grupy docelowe. W przypadku zwolnienia się miejsca w projekcie uczestnicy zostaną zaangażowani zgodnie z zasadami regulaminu i punktami uzyskanymi w procesie rekrutacji.

§ 6 Obowiązki i prawa stron

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
a. aktywnego uczestnictwa w we wszystkich formach wsparcia ustalonych w umowie uczestnictwa,
b. potwierdzania uczestnictwa w proponowanych działaniach każdorazowo na liście obecności (dzienniku zajęć),
c. informowania o zmianie danych teleadresowych,
d. wypełniania ankiet i kwestionariuszy,
e. w przypadku nie uczestniczenia w działaniach projektowych z przyczyn nieuzasadnionych, uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do wniesienia opłaty odpowiadającej wysokości kosztów poniesionych w okresie realizacji wsparcia stanowiącej iloraz całkowitych kosztów działania przypadających na jedną osobę.
2. Uczestnik Projektu w celu potwierdzenia swojej sytuacji społecznej i zdrowotnej może zostać
w każdym momencie realizacji Projektu wezwany do złożenia stosownych dokumentów stwierdzających tę sytuację (np. zaświadczenie lekarskie, opinia psychologa, pedagoga, itp.).
3. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a. korzystania z usług oferowanych w projekcie,
b. bieżącego kontaktu z pracownikami Projektu,
c. zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia,
d. otrzymania materiałów (np. informacyjnych, szkoleniowych), poczęstunku oraz zaświadczeń
o udziale w projekcie i w oferowanych w jego ramach form wsparcia,
e. rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku gdy:
– rezygnacja została zgłoszona Realizatorowi do 3 dni przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – w formie pisemnej, bez konieczności dokumentowania powodu rezygnacji,
– rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie realizacji jakiejkolwiek formy wsparcia została zgłoszona Realizatorowi w terminie 3 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona tylko ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (np. choroba). Należy podać przyczyny rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosownej rangi dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).
4. Realizator zobowiązuje się do:
a. podjęcia wszelkich starań zmierzających do realizacji Projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym,
b. zapewnienia usług realizujących wsparcie w projekcie,

c. organizacji systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
d. prowadzenia działań przy poszanowaniu zasad równości szans, w tym zasad równości płci
i niedyskryminacji,
e. zbierania i przetwarzania informacji na temat świadczonych usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
f. prowadzenia ewidencji świadczonych usług, starannego przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją zadań związanych z prowadzonymi usługami.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora.
2. Realizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania poczynione przez Uczestników Projektu wobec osób trzecich.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na podstawie dokumentów obowiązujących przy realizacji projektów w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG

Kontakt

ADRES

WESPRZYJ NAS

Media społecznościowe

Zmień rozmiar czczionki