PROJEKTY TRWAJĄCE


"Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami - edycja 2024"

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy – dofinansowanie w kwocie 574254,01 zł 
„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024"


Stowarzyszenie realizuje zadanie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024”.

Kontakt

ADRES

WESPRZYJ NAS

Media społecznościowe

Zmień rozmiar czczionki