KONSULTACJE I ZAJĘCIA

PLIKI DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA:

ZAJĘCIA W ROKU 2023.

Podstawą zakwalifikowania na zajęcia jest spotkanie z terapeutą i konsultacja wstępna. Dokładny zakres i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników/grup.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia konsultacji 725 539 145 lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie i podanie następujących informacji:

 • IMIĘ, NAZWISKO I WIEK DZIECKA

 • RODZAJ ZAJĘĆ

 • IMIĘ, NAZWISKO I TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA

Trening Umiejętności Społecznych.

(zajęcia w grupach 4 osobowych)

Podstawowe cele:

 • trening umiejętności komunikacyjnych

 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie

 • umiejętność współpracy w grupie

 • metody radzenia sobie z emocjami

 • praca nad przestrzeganiem zasad

 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb

 • odreagowanie napięć emocjonalnych

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 • integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością wchodzenia we wzajemne interakcje

Indywidualne i Grupowe Zajęcia Usamodzielniające.

(zajęcia indywidualne) (indywidualne/grupy 2 osobowe)

Przeznaczone są dla niżej funkcjonujących dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem potrzebujących dodatkowego czasu i indywidualnej pracy z terapeutą, który potrafi ocenić ich deficyty, jak i ewentualne trudności wymagające kontaktu jeden na jeden. Zakres zajęć, wybór umiejętności do nauczenia zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika i będzie ustalany przez terapeutów prowadzących zajęcia, po spotkaniu i konsultacji z rodzicami/opiekunami.

Przykładowe umiejętności:

 • umiejętności przygotowawcze – skupianie uwagi, spoglądanie na zawołanie, przychodzenie na zawołanie, identyfikowanie przedmiotów,

 • wykonywanie prostych poleceń, naśladowanie,

 • umiejętności samopomocowe – trening czystości, ubieranie się, zawiązywanie sznurówek jedzenie sztućcami, codzienne czynności rutynowe,

 • umiejętności zabawowe – podstawowe umiejętności zabawowe, umiejętność do zabawy samemu, wzrost samodzielności w zabawie,

 • umiejętności do zabawy z innymi,

 • samodzielność w życiu – umiejętność dbania o siebie – wybór ubrań, dbanie o higienę osobistą i schludny wygląd, robienie zakupów,

 • posługiwanie się pieniędzmi

 • samodzielność w domu – umiejętność dbania o dom – mycie naczyń, segregowanie prania, nakrywanie do stołu, sprzątanie,

 • przygotowania prostych posiłków, ścielenie łóżka, prasowanie itp.

Zajęcia rewalidacyjne.

(zajęcia indywidualne) (indywidualne/grupy 2 osobowe)

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Zajęcia wzmacniają posiadane umiejętności, wyrównują braki i jednocześnie zapobiegają dalszym nieprawidłowościom.
maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
dynamizowanie rozwoju.

Terapia ręki.

(zajęcia indywidualne) (indywidualne/grupy 2 osobowe)

Ponieważ nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu:

Kontakt

ADRES

WESPRZYJ NAS

Media społecznościowe

Zmień rozmiar czczionki