Fundusz Solidarnościowy

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO.
Fundusz Solidarnościowy – Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023. DOFINANSOWANIE – 385 224,40 ZŁ.

Zmień rozmiar czczionki