Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

Stowarzyszenie po raz kolejny realizuje również zadanie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024”

Zmień rozmiar czczionki