Kolejne zadania przed nami !

Po raz kolejny bierzemy udział w realizacji programu Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024. W tym roku udało nam się uzyskać fundusze w wysokości 574245,01 zł. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zmień rozmiar czczionki