Pierwsze spotkanie sieciujące w ramach projektu Nie jesteś sam finansowanego z programu Aktywni Obywatele przez Islandię Lichtenstein i Norwegię z funduszy EOG.

Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy gościli dziś na pierwszym spotkaniu sieciującym w ramach projektu Nie jesteś sam finansowanego z programu Aktywni Obywatele przez Islandię Lichtenstein i Norwegię z funduszy EOG. Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Ośrodków Wsparcia oraz organizacji pozarządowych zawiązanych z terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych uczestniczyli w seminarium szkoleniowym pt.: Niepełnosprawny aktywny. Było to spotkanie obfitujące w wiedzę; dzielenie się dobrymi praktykami, tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie współpracy i wspólnych kierunków działań. Mamy nadzieję na jeszcze nie jedno spotkanie. Dziękuję Centrum Dzwoni z Bytomia pani Emilia Burnat oraz POW Połomia – Wojciech Niemiec za prowadzenie.

Zmień rozmiar czczionki