Zajęcia w roku 2021

Podstawowe cele:
•      trening umiejętności komunikacyjnych
•      trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
•      umiejętność współpracy w grupie
•      metody radzenia sobie z emocjami
•      praca nad przestrzeganiem zasad
•      uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
•      odreagowanie napięć emocjonalnych
•      kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
•      integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością wchodzenia we wzajemne interakcje
Indywidualne i Grupowe Zajęcia Usamodzielniające (indywidualne/grupy2 osobowe)
Przeznaczone są dla niżej funkcjonujących dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem potrzebujących dodatkowego czasu i indywidualnej pracy z terapeutą, który potrafi ocenić ich deficyty, jak i ewentualne trudności wymagające kontaktu jeden na jeden. Zakres zajęć, wybór umiejętności do nauczenia zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika i będzie ustalany przez terapeutów prowadzących zajęcia, po spotkaniu i konsultacji z rodzicami/opiekunami.
Przykładowe umiejętności:
•      umiejętności przygotowawcze – skupianie uwagi, spoglądanie na zawołanie, przychodzenie na zawołanie, identyfikowanie przedmiotów,
•      wykonywanie prostych poleceń, naśladowanie,
•      umiejętności samopomocowe – trening czystości, ubieranie się, zawiązywanie sznurówek jedzenie sztućcami, codzienne czynności rutynowe,
•      umiejętności zabawowe – podstawowe umiejętności zabawowe, umiejętność do zabawy samemu, wzrost samodzielności w zabawie,
•      umiejętności do zabawy z innymi,
•      samodzielność w życiu – umiejętność dbania o siebie – wybór ubrań, dbanie o higienę osobistą i schludny wygląd, robienie zakupów,
•      posługiwanie się pieniędzmi
•      samodzielność w domu – umiejętność dbania o dom – mycie naczyń, segregowanie prania, nakrywanie do stołu, sprzątanie,
•      przygotowania prostych posiłków, ścielenie łóżka, prasowanie itp.
Zajęcia rewalidacyjne (indywidualne/grupy2 osobowe)
Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Zajęcia wzmacniają posiadane umiejętności, wyrównują braki i jednocześnie zapobiegają dalszym nieprawidłowościom.
maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
dynamizowanie rozwoju
Terapia ręki (zajęcia indywidualne) (indywidualne/grupy2 osobowe)
Ponieważ nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.
Odpłatność za zajęcia
Zajęcia grupowe                                                                              Zajęcia indywidualne:
Członkowie  60 PLN / 60 min                                             Członkowie  70 PLN / 60 min        
Pozostali 65 PLN / 60 min                                                   Pozostali 80 PLN / 60 min              
*W przypadku rodzeństwa biorącego udział równocześnie w zajęciach 50 % zniżki
                                                                                  
Zajęcia płatne przelewem na konto:
Numer konta : Bank Pekao SA: 72 1240 4357 1111 0010 7705 7117
Zapisy na zajęcia
Podstawą zakwalifikowania na zajęcia jest spotkanie z terapeutą i konsultacja wstępna. Dokładny zakres i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników/grup.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy sylwiajanuary@wp.pl i podanie następujących informacji:
•      IMIĘ, NAZWISKO I WIEK DZIECKA
•      RODZAJ ZAJĘĆ
•      IMIĘ, NAZWISKO I TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA
ZAJĘCIA W ROKU 2021
Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia w grupach 4 osobowych)
Podstawowe cele:
•      trening umiejętności komunikacyjnych
•      trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
•      umiejętność współpracy w grupie
•      metody radzenia sobie z emocjami
•      praca nad przestrzeganiem zasad
•      uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
•      odreagowanie napięć emocjonalnych
•      kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
•      integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością wchodzenia we wzajemne interakcje
Indywidualne i Grupowe Zajęcia Usamodzielniające (indywidualne/grupy2 osobowe)
Przeznaczone są dla niżej funkcjonujących dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem potrzebujących dodatkowego czasu i indywidualnej pracy z terapeutą, który potrafi ocenić ich deficyty, jak i ewentualne trudności wymagające kontaktu jeden na jeden. Zakres zajęć, wybór umiejętności do nauczenia zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika i będzie ustalany przez terapeutów prowadzących zajęcia, po spotkaniu i konsultacji z rodzicami/opiekunami.
Przykładowe umiejętności:
•      umiejętności przygotowawcze – skupianie uwagi, spoglądanie na zawołanie, przychodzenie na zawołanie, identyfikowanie przedmiotów,
•      wykonywanie prostych poleceń, naśladowanie,
•      umiejętności samopomocowe – trening czystości, ubieranie się, zawiązywanie sznurówek jedzenie sztućcami, codzienne czynności rutynowe,
•      umiejętności zabawowe – podstawowe umiejętności zabawowe, umiejętność do zabawy samemu, wzrost samodzielności w zabawie,
•      umiejętności do zabawy z innymi,
•      samodzielność w życiu – umiejętność dbania o siebie – wybór ubrań, dbanie o higienę osobistą i schludny wygląd, robienie zakupów,
•      posługiwanie się pieniędzmi
•      samodzielność w domu – umiejętność dbania o dom – mycie naczyń, segregowanie prania, nakrywanie do stołu, sprzątanie,
•      przygotowania prostych posiłków, ścielenie łóżka, prasowanie itp.
Zajęcia rewalidacyjne (indywidualne/grupy2 osobowe)
Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Zajęcia wzmacniają posiadane umiejętności, wyrównują braki i jednocześnie zapobiegają dalszym nieprawidłowościom.
maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
dynamizowanie rozwoju
Terapia ręki (zajęcia indywidualne) (indywidualne/grupy2 osobowe)
Ponieważ nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.
Odpłatność za zajęcia
Zajęcia grupowe                                                                              Zajęcia indywidualne:
Członkowie  60 PLN / 60 min                                             Członkowie  70 PLN / 60 min        
Pozostali 65 PLN / 60 min                                                   Pozostali 80 PLN / 60 min              
*W przypadku rodzeństwa biorącego udział równocześnie w zajęciach 50 % zniżki
                                                                                  
Zajęcia płatne przelewem na konto:
Numer konta : Bank Pekao SA: 72 1240 4357 1111 0010 7705 7117
Zapisy na zajęcia
Podstawą zakwalifikowania na zajęcia jest spotkanie z terapeutą i konsultacja wstępna. Dokładny zakres i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników/grup.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy sylwiajanuary@wp.pl i podanie następujących informacji:
•      IMIĘ, NAZWISKO I WIEK DZIECKA
•      RODZAJ ZAJĘĆ
•      IMIĘ, NAZWISKO I TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA

Zmień rozmiar czczionki