STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH, CZYLI TZW. „USTAWA KAMILKA”

15 lutego 2024r. weszła w życie tzw. „ustawa Kamilka”, czyli nowelizacja szeregu ustaw mających na celu zwiększenie ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami przemocy. Mowa o ustawie z 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzono m.in. obowiązek wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich. W związku z tym przedstawiamy Państwu obowiązującą w naszym stowarzyszeniu Politykę Ochrony Małoletnich. 

Stowarzyszenie polityka ochrony małoletnich

Zmień rozmiar czczionki