Projekt „Nie jesteś sam” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG czas trwania 1.11.2021-31.10.2022 r – kwota dofinansowania 30000 euro.

Głownym celem projektu „Nie jesteś sam” jest destygmatyzacja i przygotowanie osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami do samodzielnego reprezentowania własnych interesów, potrzeb i problemów.

Główne działania jakie zamierzamy zrealizować to:

– warsztaty destygmatyzacjne
– warsztaty dla self-adwokatów
– treningi funkcjonowania w przestrzeni publicznej i społecznej
– prowadzeenie punktu konsultacyjno-doradczego
– zredagowanie folderu informacyjno-edukacyjnego
– spotkania sieciujące dla podmiotów związanych z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne
– seminarium edukacyjne
– szkolenie dla pracodawców nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Zmień rozmiar czczionki