Projekt „Nie jesteś sam” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG czas trwania 1.11.2021-31.10.2022 r

Ze względu na fakt, iż rektutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. Realizator projektu przyjmuje dokumenty przez cały okres jego realizacji. Ze względu na koniecznośc zrealizowania wskaźników przewidzanych wnioskiem o dofinansowanie rekrutacja zostaie podzielona na etapy zależne od rodzaju oferowanego wsparcia.

Informacja o rekrutacji uczestników:

  1. warsztaty z zakresu usamodzielniania

I etap rekrutacji 1.11.2021-30.12.2021 potem w sposób ciągły

  1. warsztaty self-adwokatów

I etap rekrutacji 1.12.2021-30.12.2021 potem w sposób ciągły

  1. warsztaty destygmatyzacyjne

I etap rekrutacji 1.12.2021-30.12.2021 potem w sposób ciągły

Formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie stowarzyszenia Przy Dziupli Wodzisław Śląskim ul. Czyżowicka 29 b w każda środę w godzinach 16.30-17.30, wkrótce na naszej stronie

Zmień rozmiar czczionki