14 grudnia rusza punkt konsultacyjny, w ramach realizowanego projektu „Nie jesteś sam”

Stowarzyszenie Przy Dziupli zaprasza: już 14 grudnia rusza punkt konsultacyjny, w ramach realizowanego projektu „Nie jesteś sam” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG czas trwania 1.11.2021-31.10.2022.

Głównym celem projektu „Nie jesteś sam” jest destygmatyzacja i przygotowanie osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami do samodzielnego reprezentowania własnych interesów, potrzeb i problemów.

Dla kogo punkt konsultacyjny :

– dla rodziców i opiekunów osób z problemami rozwojowymi, osób z niepełnosprawnością, zagrożonych niepełnosprawnością, wykluczeniem społecznym

– dla osób poszukujących informacji i rozwiązań problemów wynikających z funkcjonowania osób o szczególnych potrzebach

– dla wszystkich, którzy chcą się podzielić sprawdzonymi praktykami i działaniami na rzecz osób o szczególnych potrzebach

Jakie informacje uzyskasz w punkcie konsultacyjnym :

– związane z procedurą orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności

– formach wsparcia w tym o programie „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent Osobu Niepełnosprawnej”

– dofinansowaniach i dotacjach

– diagnozowaniem

– systemem edukacyjnym i wspomagania rozwoju

– stowarzyszeniach działających w naszym regionie na rzecz osób o szczególnych potrzebach

– specjalistach świadczących usługi wobec tej grupy społecznej

Jak się skontaktować :

dzwoniąc pod numer telefonu 725539145

– korzystając z dyżuru stacjonarnego – wtorek i środa w godzinach 16.00 – 18.30 w siedzibie stowarzyszenia w Wodzisławiu Śl. ul. Czyżowicka 29b

– wypełniając formularz zapytaniowy dostępny na naszej stronie w zakładce kontakt

DZWOŃ NAPISZ PRZYJDŹ

zapraszamy

Zapraszamy do bezpłatnego pomagania przy okazji zakupów online.

Zapraszamy do bezpłatnego pomagania przy okazji zakupów online. Jak to działa? Ty dostajesz produkt, usługę czy hotel w tej samej cenie, sklepy i serwisy internetowe dzielą się zyskiem, a darowizna trafia do wybranej organizacji, szkoły, podopiecznego.

Z FaniMani.pl wszyscy wygrywają! ❤️

https://fanimani.pl/zaproszenie/36384/b9b0c7b6-a803-4398-b96b-354ee9de8a4a/

Odnośnik do FaniMani znajduję się także w głównym menu naszej strony.

Projekt „Nie jesteś sam” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG czas trwania 1.11.2021-31.10.2022 r

Ze względu na fakt, iż rektutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. Realizator projektu przyjmuje dokumenty przez cały okres jego realizacji. Ze względu na koniecznośc zrealizowania wskaźników przewidzanych wnioskiem o dofinansowanie rekrutacja zostaie podzielona na etapy zależne od rodzaju oferowanego wsparcia.

Informacja o rekrutacji uczestników:

  1. warsztaty z zakresu usamodzielniania

I etap rekrutacji 1.11.2021-30.12.2021 potem w sposób ciągły

  1. warsztaty self-adwokatów

I etap rekrutacji 1.12.2021-30.12.2021 potem w sposób ciągły

  1. warsztaty destygmatyzacyjne

I etap rekrutacji 1.12.2021-30.12.2021 potem w sposób ciągły

Formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie stowarzyszenia Przy Dziupli Wodzisław Śląskim ul. Czyżowicka 29 b w każda środę w godzinach 16.30-17.30, wkrótce na naszej stronie

Projekt „Nie jesteś sam” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG czas trwania 1.11.2021-31.10.2022 r – kwota dofinansowania 30000 euro.

Głownym celem projektu „Nie jesteś sam” jest destygmatyzacja i przygotowanie osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami do samodzielnego reprezentowania własnych interesów, potrzeb i problemów.

Główne działania jakie zamierzamy zrealizować to:

– warsztaty destygmatyzacjne
– warsztaty dla self-adwokatów
– treningi funkcjonowania w przestrzeni publicznej i społecznej
– prowadzeenie punktu konsultacyjno-doradczego
– zredagowanie folderu informacyjno-edukacyjnego
– spotkania sieciujące dla podmiotów związanych z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne
– seminarium edukacyjne
– szkolenie dla pracodawców nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Za nami kolejny miesiąc zajęć TUS, czyli Treningu Umiejętności Społecznych.

Jest to forma pracy z grupą, ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są:

✅ komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań),

✅ umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym),

✅ radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

➡️ Wiele TUSów jest organizowanych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD), jednak jest to również forma adekwatna do pracy z innymi trudnościami, takimi jak agresja, nieśmiałość, zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Święta Bożego Narodzenia 🌟 coraz bliżej..

Zachęcamy Was do odwiedzenia Wielkiego Jarmarku Świątecznego🎍„Światło z nieba do Olzy”. ✨ Widzimy się 5 grudnia na polu campingowym Europa w Olzie. 😊👇

Wyjazd do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

Za nami najbardziej urokliwy wyjazd do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu! To obiekt absolutnie wyjątkowy, powstały w oparciu o jedną z najstarszych kopalń węgla kamiennego Górnego Śląska. Obejmuje przestrzenie zarówno na powierzchni, jak i prawdziwą sieć podziemnych korytarzy, biegnących praktycznie pod samym centrum miasta. Podziemne trasy turystyczne są największym skarbem Sztolni. To prawdziwa podróż przez czas i przestrzeń. Sztolnia Królowa Luiza to według nas miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić! Zwiedzaliśmy również muzeum wojskowe. Wycieczka została dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego – realizacja zadania w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn: „W górę i w dół: od szczytu Klimczok do kopalni Królowa Luiza”.

Wycieczka została dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego – realizacja zadania w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn: „W górę i w dół: od szczytu Klimczok do kopalni Królowa Luiza”

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług społecznych

Stowarzyszenie Przy Dziupli w Wodzisławiu Śląskim realizujące w okresie
01.10.2019 r. – 30.06.2021 r. projekt pn.: „NASZ NOWY DOM”

Stowarzyszenie Przy Dziupli realizujące w okresie 01.10.2019 r. – 30.06.2021 r. projekt pn.: NASZ
NOWY DOM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
Regionalne Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-276/18 ogłasza gotowość
świadczenia usług społecznych pod postacią mieszkań treningowych dla 6 osób.
Usługami mogą zostać objęte osoby, które zgodnie z art. 53. 1 Ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. ze względu na niepełnosprawność wymagają czasowej albo częściowej pomocy
innych osób w celu spełnienia ról społecznych. Udział ma forme pobytu odpłatnego.

Informacji można zasięgnąć w Siedzibie Stowarzyszenia Przy Dziupli w Wodzisławiu Śląskim – Pani
Sylwia Koczy tel. 506 318 599 w godzinach 16.00-17.00

Zmień rozmiar czczionki